Archiwa autora: Redakcja

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”

Ponieważ na ostatniej sesji Rady Miasta Dukla (18.05.2020) powtórzono wiele nieprawdziwych informacji dotyczących budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Łękach Dukielskich, jesteśmy zmuszeni zdecydowanie odnieść się do tych pomówień i kłamstw, które od jakiegoś czasu funkcjonują w przestrzeni publicznej, jako fakty.

1/ Nieprawdą jest, że Centrum Kultury w Łękach buduje inwestor prywatny. Buduje je Stowarzyszenie „Kółko Rolnicze”, najstarsza organizacja w Łękach, która w różnej formie istnieje prawie 130 lat i kontynuuje zapał naszych przodków do inicjowania i realizowania projektów, które służą całej społeczności w Łękach. Bez względu na przekonania polityczne czy światopoglądowe. Inwestycja powstaje na działkach, które w księgach wieczystych należą do Kółka Rolniczego, a zapisy w statucie wyraźnie zapewniają o trwałości projektu, co znaczy, że inwestycja nie może być przekazana w obce ręce.

2/ Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie buduje pałac. Prawdą jest, że realizowany projekt architektoniczny, przygotowany przez profesjonalne biuro architektoniczne, zdecydowanie zmieni wygląd Placu Kółka Rolniczego w centrum wsi, na którym jeszcze niedawno stały dwa stare baraki. Projekt nawiązuje do najlepszych tradycji budowy domów ludowych na wsi, jednocześnie nadaje budynkowi współczesne akcenty. Jest też wpisany w otaczający krajobraz naszej miejscowości. Akceptując projekt kierowaliśmy się między innymi zaleceniami autora bardzo ciekawej książki „Aby na wsi było ładnie”. Polecamy lekturę tej książki, bo jej autor, Piotr Chilik, uczeń prof. W. Zina, pochodzi z naszego regionu, choć od lat mieszka za granicą. Jego rady przydadzą się zwłaszcza wielu samorządowcom, bo już najwyższy czas, abyśmy korzystali z rad profesjonalistów przy organizacji przestrzeni publicznej w naszej gminie. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/aby-na-wsi-bylo-ladniej/

3/ Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie „wyłudza” pieniądze z budżetu gminy czy „doi gminę”. Wręcz odwrotnie: odciąża gminę z całościowego finansowania tej inwestycji, ponieważ większość środków pozyskuje poza gminą, przede wszystkim z Warszawy, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawdą jest, że Kółko Rolnicze prosi gminę o wsparcie finansowe tej inwestycji, czyli o tzw. wkład własny, w takiej wysokości, w jakiej pozwalają na to przepisy. Obecnie jest to 30 procent. Ale zanim poprosiliśmy o to wsparcie, ponieśliśmy pierwsze niemałe koszty. Wszystko po to, aby uratować tę najstarszą we wsi organizację. Uporządkowaliśmy administrację, z własnych środków zapłaciliśmy 45 tysięcy zł za projekt architektoniczny i za wizualizację. Postaraliśmy się o zezwolenie na budowę, przygotowaliśmy kosztorys i dopiero wtedy złożyliśmy wniosek do gminy. Zaprosiliśmy też do Łęk burmistrza i innych przedstawicieli gminy, zaprezentowaliśmy swój pomysł na rewitalizację Placu Kółka Rolniczego i poddaliśmy go pod dyskusję. Pan burmistrz zapewnił wtedy, że jeśli Kółko otrzyma dofinansowanie z zewnątrz, to on chętnie dołoży z budżetu gminy na wkład własny, bo, jak się wyraził, takie organizacje trzeba szanować i dawać przykład innym.

4/ Nieprawdą jest, że pani Dorota Chilik, prowadząca ten projekt, otrzymuje za swoją pracę 10 procent od wartości projektu. To są nie tylko wyssane z palca złośliwe zarzuty, ale jest to pomówienie i oszczerstwo. Mimo że nadzoruje ten projekt w sposób bardzo profesjonalny i zgodnie z prawem mogłaby liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 1,5 proc. to jednak zrzekła się całkowicie wynagrodzenia. Zrobiła tak, bo ujęła ją gospodarność i pracowitość łęczan. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o honorariach p. D. Chilik za ten projekt jest po prostu karygodne.

5/ Nieprawdą jest też to, że informacje przekazywane radnym dotyczące inwestycji są niepełne, błędne czy przygotowane niestarannie. Co roku rozliczamy się bardzo dokładnie z przyznanych pieniędzy i zrealizowanych zadań tak przed Warszawą, jak i Duklą. I nigdy nie było żadnych zastrzeżeń. Prawdą jest natomiast, że inwestycja jest skomplikowana, co wynika z tego, że jest realizowana przez wiele lat w kilku etapach, a te są jeszcze podzielone na części. Tempo prac narzuca sposób finansowania, ale także wymogi technologiczne, kiedy np. nie można było położyć dachu na pierwszym budynku, bo trzeba było najpierw zrealizować budowę drugiego budynku, który jest połączony z pierwszym nie tylko wspólną ścianą, ale i wspólnym dachem. Ktoś, kto realizował takie inwestycje wie, że nie jest to proste i że wymaga wiele czasu i wysiłku.

6/ Nieprawdziwy jest też zarzut, że dokumenty „były donoszone”. Jak można mówić w ten sposób, jeśli z całej gminy to właśnie Kółko Rolnicze zaprosiło rok temu ( 20 marca 2019 roku) wszystkich Radnych na teren inwestycji. Zaprezentowaliśmy wtedy wszystkie informacje, zdjęcia i filmy. Dodatkowo wszystkie dokumenty leżały na stole do wglądu. Ani jeden radny nie chciał wtedy zaglądnąć do nich, nikt też nie miał żadnych pytań. Relacja z tego spotkania jest na stronie Kółka: http://kolkorolniczeleki.dukla.pl/rada-miejska-w-dukli-z-wizyta-w-lekach-dukielskich/

Rozumiemy, że pieniądze wydawane z budżetu podlegają ścisłej kontroli, że trzeba przedstawić dokładne sprawozdania i w razie potrzeby złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Nie uchylamy się od tego. Jednak protestujemy przeciwko szkalowaniu Stowarzyszenia Kółko Rolnicze przez niektórych radnych, posługiwaniu się półprawdami, a często wręcz kłamstwami.

Zarząd Kółka Rolniczego już od pewnego czasu odnosi wrażenie, że budowa Centrum Kultury w Łękach Dukielskich wzbudza pozamerytoryczne emocje. To dlatego zwróciliśmy się do Radnych z apelem, który został odczytany na ostatniej sesji. Treść apelu można przeczytać tu: http://kolkorolniczeleki.dukla.pl/odezwa-do-radnych-gmina-dukla/ Z niecierpliwością czekaliśmy na to wsparcie finansowe z Dukli, gdyż w innym przypadku musielibyśmy wstrzymać prace i to w momencie, gdy rozpisane są przetargi, jest zamówiona stolarka, zaplanowano kolejne roboty na budowie i gdy pogoda jest idealna, aby te roboty kontynuować. Tymczasem Radni kłócą się przez kilka godzin o przepisy, które sami uchwalili, bo ich interpretacja jest niejednoznaczna.

Ale nie tylko prace są opóźnione. Odbija się to na naszym zdrowiu. Bo takie „maglowanie” przedstawicieli Kółka, pytanie o rzeczy, które kilkakrotnie już prezentowaliśmy, sprawianie wrażenia i tworzenie atmosfery, że robimy coś niewłaściwego, bezsensownie wysysa z nas energię, która tak jest nam potrzebna przy realizacji tego społecznego projektu. Społecznego, czyli takiego, za który nie bierzemy wynagrodzenia, poświęcamy własny czas. Ta niepewność, czy obiecane przecież pieniądze z budżetu gminy w końcu otrzymamy, aby kontynuować prace, to przecież zszarpane nerwy, nieprzespane noce, kolejne stosy papierów, obawa, czy zdążymy w wyznaczonych terminach i strach, że trzeba będzie inwestycję wstrzymać. I zamiast pięknego domu kultury pozostaną w Łękach tylko surowe mury.

Sądząc po wypowiedziach mamy wrażenie, że niektórym radnym właśnie na tym zależy. Ale pan radny z Zyndranowej i pani radna z Wietrzna powinni zdawać sobie sprawę z tego, że taka ich postawa, to klasyczny przykład podcinania skrzydeł społecznikom i doskonały sposób na to, aby zniechęcić ludzi do tworzenia stowarzyszeń, do społecznego działania i ściągania do gminy pieniędzy z zewnątrz.

Tym bardziej dziękujemy tym Radnym, którzy od początku wspierają wysiłki naszego Stowarzyszenia, ale także tym, którzy teraz je docenili, zmienili zdanie i zagłosowali na ostatniej sesji na tak. Radni: Bogdan Drozd, Bogdan Maciejewski, Bogusław Karkoszka, Magdalena Krukar, Mariusz Folcik, Piotr Węgrzyn, Roman Drajewicz, Teresa Belcik – zasługują na szczególne od nas podziękowanie, bo dzięki ich głosom Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich nie musi wstrzymywać budowy bardzo potrzebnego w Łękach Centrum Kultury. Dziękujemy.

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

W imieniu Zarządu pismo podpisała prezes Kółka Małgorzata Tomkiewicz. Otrzymali je Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli i Burmistrz Gminy Dukla.

ODEZWA DO RADNYCH GMINA DUKLA

Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej w Dukli,

We wstępie tej odezwy pragniemy w kilku słowach przypomnieć  rolę organizacji pozarządowych, którymi są stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje, czyli organizacje tworzone przez grupę ludzi, których łączy cel zrobienia czegoś pożytecznego. Mówiąc najogólniej, organizacje pozarządowe to takie, które nie podlegają administracji publicznej, a ich działalność nie jest nastawiona na zysk, ale na potrzeby danego społeczeństwa.

Z całą pewnością trzeci sektor nie działa w Polsce tak prężnie, jak na Zachodzie, ale z roku na rok obserwujemy jego rozwój. Organizacje pozarządowe są obecne w coraz liczniejszych dziedzinach życia. Często słyszymy, niech Gmina zrobi, niech Gmina się zajmie itp. Zadam więc pytanie, czy jednak trzeci sektor jest nam, jako społeczeństwu niezbędny? A może nie rząd i gmina lecz my sami powinniśmy rozwiązywać problemy, które nas nurtują, które widzimy, że przydałoby się zmienić coś w naszej wsi, aby nabrała ładnego wyglądu, spowodowała jej  rozwój, była wizytówką naszej gminy. Jak Państwo widzą takie organizacje są potrzebne w naszych wioskach, bo tylko grupa ludzi, mająca nawet różne poglądy i zainteresowania, potrafi dostrzec potrzeby ludzi i budować postęp.

Po co potrzebne są zwykłym ludziom organizacje pozarządowe?

W bardzo prostym celu. Żeby nam pokazać, jak wiele czasu tracimy na narzekanie, jak jest źle, jak mało zrobiono. Nie ma czasu zastanawiać się „co mogłyby być, gdyby zrealizowałoby się to czy tamto”. Trzeba działać. I to pokazuje siłę organizacji samorządowych.

Czas i historia wszystkich nas rozliczy za nasze działania tak czynne, bierne czy wręcz obstrukcyjne. Tylko zadajmy sobie pytanie, czemu i komu ma służyć upór, obstrukcja, komu chcemy się spodobać czy zaimponować? Czy chcemy żyć według zasady, aby drugiemu się nie udało? Czy według zasady: cieszę się z powodzenia innych, dopomóż mi Boże w moim działaniu.

Organizacje pozarządowe po prostu działają w wielu obszarach, a najczęściej wszędzie tam, gdzie nie docierają urzędnicy, nie widzą potrzeb społeczności lokalnej.

Jak malujemy pokój to malujemy wszystkie ściany, a takim pokojem jest nasza Gmina.

Powinniśmy cieszyć się i wspierać ludzi poświęcających swój czas na działania społeczne, ściągających dość duże pieniądze dla naszej gminy i wspierać ich w ich działaniach.

Bardzo cieszy nas, że stowarzyszenie z Równego ściągnęło dodatkowe pieniądze, by wyremontować Dom Ludowy, teraz widzimy następną dotację na Dom Ludowy, bo takie są potrzeby uznane przez lokalną społeczność i tego żadna społeczność innych miejscowości nie może negować. Bardzo dobrze, że Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej otrzymało dofinansowanie na scenę mobilną, która z pewnością będzie wykorzystana w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma Domu Ludowego czy sceny, jest to pomysł godny pochwały.

My, jako stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich, również cieszymy się z uzyskanych dotacji na budowę Domu Kultury Wiejskiej, którego tak w Łękach brakuje. Ale jesteśmy otwarci na współpracę z innymi stowarzyszeniami z terenu gminy. Mając doświadczenie w działaniu chętnie wesprzemy w pozyskiwaniu pieniędzy poza budżetem gminy inne stowarzyszenia, zwłaszcza nowe, na przykład powstałe niedawno Stowarzyszenie Dukla OdNowa. Bo nam także zależy na tym, aby nasza Dukla i cała gmina były zadbane i ładne.

Idziemy nawet krok dalej i proponujemy ścisłą współpracę naszych organizacji pozarządowych w Gminie Dukla, w której nie można budować fabryk, bo „Natura 2000” na to nie pozwala. Spotykając się możemy przeprowadzać burzę mózgów i wymyślać działania w kierunku rozwoju gminy od wschodu do zachodu i od północy do południa, bo tylko w zgodzie i jedności osiągniemy wiele, a w walce stracimy chęci, siły i energię do działania, a to wykorzystają ościenne gminy.

Tylko wspólnie działając możemy osiągnąć bardzo wiele.

Dlatego mamy apel do radnych naszej gminy, aby jako wybrańcy lokalnej ludności zaczęli w zgodzie działać na rzecz rozbudowy naszej małej ojczyzny, by wspierali te organizacje pozarządowe, które ściągają do gminy pieniądze z zewnątrz. Nie podcinali im skrzydeł zwłaszcza wtedy, gdy cel jest bliski osiągnięcia.

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

Uwaga! Ważny komunikat!

Szanowni Mieszkańcy Łęk Dukielskich,

uprzejmie informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia przez osoby postronne na teren Placu Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomkiewicz

prezes Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

Ważne informacje dla pacjentów

Z uwagi na zwiększoną ilość porad telefonicznych został udostępniony dodatkowy numer telefonu: 690 066 700

Informujemy, że zostały wznowione szczepienia dzieci. Szczepienia przeprowadza się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pracownik przychodni określa dokładną datę i godzinę szczepień.

Apteka Almaz

Apteka Almaz
Łęki Dukielskie 83
38-456 Łęki Dukielskie
Numer telefonu: 727-508-276
Adres e-mail: almazapteka@gmail.com

Godziny pracy apteki:
od poniedziałku do piątku od 8:30-16:30
w soboty od 9:00-13:00

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w godzinach 10;00-12;00 obsługujemy seniorów 65+

Barbara Zein Eddine

Pomoc dla przedsiębiorców

W ramach swoich gminnych właściwości Gmina Dukla przygotowała tzw. Pakiet Osłonowy- Wsparcie – dla Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Dukla. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Gminy Dukla: http://www.dukla.pl/pl/dla-biznesu/aktualnosci-24/-/aktualnosci/0/7705/informacje-dla-przedsiebiorcow-koronawirus

Uwaga Rolnicy! Są pieniądze na studnie lub instalacje nawadniające!

Projekt: NAWADNIANIE!

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pakiet wspierający proces naboru wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie przygotowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

Nabór wniosków wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Jest to pomoc na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawadnianie-w-gospodarstwie–pgw-wody-polskie-przygotowalo-pakiet-wspierajacy?fbclid=IwAR1cS9eYVuO8cK28GhifrpQ8HEhYl6eP_bpDLAe09LcNWMxlS3i2t3eSzD4

O szczegółach poinformuje zainteresowanych koordynator regionalny projektu – RZESZÓW Krzysztof Gwizdak adres mailowy: Krzysztof.Gwizdak@wody.gov.pl

Poniżej bezpośredni link do projektu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawadnianie–nabor-wnioskow-wydluzony-do-20-lipca-2020-r

red./

Zapraszamy miłośników sportu i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

Nowe obiekty w centrum Łęk!

Koło Ratunkowe Dla Rowerzystów i Otwarta Strefa Aktywności, czyli plac zabaw połączony z plenerową siłownią to najnowsze inwestycje w centrum Łęk Dukielskich. Zrealizowaliśmy je na placu Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, a otwarliśmy uroczyście 26 czerwca 2019 roku.

Na uroczystość otwarcia i poświęcenia nowych obiektów przybyli burmistrz Miasta i Gminy Dukla Andrzej Bytnar wraz z zastępcą Łukaszem Pirogiem. Radę Miejską w Dukli reprezentował jej przewodniczący Mariusz Folcik. Była również obecna Dorota Chilik – pomysłodawczyni przedsięwzięcia, obecnie Wójt Gminy Miejsce Piastowe.

Rada Miejska w Dukli z wizytą w Łękach Dukielskich

Do spotkania doszło 20 marca 2019 roku. Radni przyjechali do Łęk Dukielskich na zaproszenie zarządu Kółka Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele wiejskich organizacji. Zaproszeni goście najpierw odwiedzili plac budowy Centrum Kultury, a następnie poznali historię tej budowy przy pomocy prezentacji multimedialnej. Zarząd Kółka przedstawił także plany na przyszłość, związane z budową i funkcjonowaniem Centrum.

Inwestycję realizuje Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich, a finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Dukla oraz mieszkańcy Łęk Dukielskich. Autorem i koordynatorem projektu jest Dorota Chilik, była radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego (5 kadencji), Wiceprezes Prezydium Sejmiku i była Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a obecnie wójt Gminy Miejsce Piastowe. Zdjęcia wykonała pani Dorota Chilik, także obecna na spotkaniu.

Na placu budowy:

Przed prezentacją multimedialną:

red./

Projekty zrealizowane przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich od 2016 roku do końca 2018 roku

Projekty zrealizowane przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich od 2016 r.:

2016 r. – projekt pt. ”OBCHODY 650 LECIA ŁĘK DUKIELSKICH” – umowa z UG Dukla nr. SO.50.524.432016 z dnia 09.03.2016 – czas realizacji od IV-IX 2016 r. – kwota – 5.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ,,ZACHOWAĆ ŁĘCKIE SMAKI’’ – umowa z UG Dukla nr. SO.524.19217 z dnia 30.05.2017 – czas realizacji VI-IX 2017 r. – kwota – 4.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ”BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W ŁĘKACH DUKIELSKICH’’ – umowa z MKIDN W-wa Nr. 03787/17/DEK z dnia 12.06.2017 – czas real. 12.06.17-31.12.17 – kwota – 231.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla Nr. SO.403.14.2017 z dnia 21.07.17 – czas realizacji 24.07.2017-15.11.2017 – kwota: 141.186,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. – projekt pt. ”WOLNY OD UZALEŻNIEŃ’’ – umowa ROPS Rzeszów nr 148/2018 z dnia 07.06.2018 – czas realizacji VI-XI 2018 – kwota: 11.600,00zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Forum z okazji 125-lecia Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla nr SO.524.16.2018 – czas realizacji 01.06.18-30.07.2018 – kwota: 2.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z MKIDN W-wa nr 03812/18/FPK/DEK z dnia 08.08.2018 – czas realizacji 01.07.2018-31.12.2018 – kwota: 340.000 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla nr SO.403.8.2018 z dnia 09.07.2017 – czas realizacji: VII.2018-30.XI.2018 – kwota: 280.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”KOŁO RATUNKOWE DLA ROWERZYSTÓW’’ – umowa LGD Kraina Nafty Miejsce Piastowe nr 7///2/3 2018/G z dnia 21.09.2018 r. – czas realizacji IX.2018-III.2019 – kwota: 24.584,00 zł – zrealizowany do końca 2018 r. w 100%;

2018 r. projekt pt. ”PROGRAM ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM-OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI /OSA EDYCJA 2018/  Pozyskano środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawa – kwota: 50.000 zł; Dotacja z Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie /dotacja na wkład własny/ w wys. 10.000,00 zł; Dotacja z UG Dukla w wysokości 25.000 zł; Wkład KR i mieszkańców Łęk Dukielskich w wysokości 19.516,00 zł; Łącznie koszty projektu OSA wynoszą 104.516,00 zł – zrealizowane w 100%;

2018 r. projekt p.t. ,,Łęckie Sobótki” – umowa z Urzędem Podkarpackim w Rzeszowie – czas realizacji VI.2018 r. – kwota dotacji: 3.000,00 zł – zrealizowany w 100%;