BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W ŁĘKACH DUKIELSKICH

Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo dużo pracowało społecznie na rzecz naszej wioski.

Wszystko co powstało w naszej wsi , powstawało przy współudziale rąk i datków finansowych naszych rodziców i dziadków, tak też jest obecnie.

Organizujemy  imprezy mające na celu  upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych.

Naszym celem jest dbałość o kulturę i tradycję, chcemy organizować spotkania, seminaria, szkolenia, konkursy. Prowadzimy różne działania uwzględniając potrzeby wielopokoleniowego społeczeństwa tj dzieci, rodziców i dziadków. Organizujemy imprezy mające  na celu  upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych.

Nasi dziadkowie dali nam przykład jak zachować nasze dobro narodowe, nasz język. Potrafili pod rządami zaborców założyć Kółko Rolnicze , wybudować pomieszczenia założyć w nich polską szkołę,  dokształcać rolników,  budzić w nich dumę narodową. Niestety wybuch I Wojny Światowej przerwał ich działania.

Biorąc przykład z naszych dziadków opracowaliśmy projekt,  którego celem jest powstanie obiektu kulturalnego.  Projekt nasz to wspaniała inwestycja w przyszłość oparta na fundamentach tradycji i marzeń naszych dziadków . Realizacja projektu jest przykładem jak materializować marzenia i zmieniać na lepsze swoje małe ojczyzny.  Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Dorota Chilik –  Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego (5kadencji)Wiceprezes Prezydium Sejmiku, była Dyrektor ARiMR w Warszawie.

Projekt został dofinansowany z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  otrzymaliśmy dofinansowanie w roku ubiegłym jak też obecnym w łącznej wysokości  571.000zł

Na nasz wniosek pozytywnie odpowiedziała również Rada Miejska w Dukli z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem i wsparła nas kwotą:
W 2017r w wysokości  141.186,00
W 2018r w wysokości  280.000,00

Nasza inwestycja rośnie. Pierwsza część budynku już jest zadaszona. Marzymy , że 2019 roku wykonamy całość inwestycji w stanie surowym, łącznie z pokryciem dachowym II części budynku, założeniem okien i drzwi.

Członek Zarządu
                                                                                                            Katarzyna Reczkowska-Buryła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.