Sołtys Łęk Dukielskich

Od marca 2019 roku sołtysem Łęk Dukielskich została pani Małgorzata Tomkiewicz.

Pani Małgorzata zastąpiła na tym stanowisku pana Tomasza Węgrzyna.

Kontakt do Sołtysa jest możliwy poprzez naszą stronę internetową.