Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich będzie profesjonalną instytucją

Realizacja projektu Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Konkurs PROO-1a Edycja 2020.

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich będzie profesjonalną instytucją

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich przekształci się w profesjonalną instytucję, która będzie efektywniej działać na rzecz swojej społeczności i obywateli. Umożliwi to projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na zinstytucjonalizowanie swojej pracy Kółko Rolnicze z Łęk Dukielskich pozyskało aż 700 tysięcy złotych. To najwyższa kwota dofinansowania, którą można było otrzymać w ramach Konkursu PROO-1a Edycja 2020. Wkład własny nie był wymagany.

Za te pieniądze Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich zbuduje „instytucję”, która będzie bardziej profesjonalnie służyć mieszkańcom. – A to oznacza, że Kółko Rolnicze odrodzi się, czy powstanie „na nowo”. Dlatego tak ważne jest oddanie do użytku siedziby Kółka Rolniczego: dwóch budynków wraz z zagospodarowanym terenem. Bo siedziba to instytucja, to biuro i wreszcie profesjonalna organizacja, która może działać na rzecz swojej społeczności i obywateli. Bo mieć swój dom to mieć wszystko poukładane i wtedy można bezpiecznie i z pełną odpowiedzialnością podchodzić do strategicznego planowania swojej działalności – mówi Dorota Chilik, autor i koordynator projektu.

W ramach projektu PROO wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzieła, jak i imprezy wiejskie promujące lokalne zwyczaje i tradycje kulinarne. Wydane zostaną również wydawnictwa reklamowe promujące działalność Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Szczegóły podajemy w dołączonym wykazie.

Głównym celem PROO jest wspieranie instytucjonalnego rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym, jak i upowszechnianie demokratycznych norm obywatelskości. Więcej o założeniach i celach Programu można przeczytać na stronie: https://www.niw.gov.pl/

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich powstało w 1893 roku. Jest najstarszą organizacją w tej miejscowości. To Kółko zakładało w Łękach szkołę, czytelnię, sklepy, zbudowało już nie istniejący dom ludowy, organizowało kursy i szkolenia, zaopatrywało rolników w środki produkcji czy sprzęty rolnicze do uprawy.

Po prawie 130 latach Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich kontynuuje prace na rzecz społeczności lokalnej i wyrasta na prężną organizację w regionie, która działa na wielu polach, stając się liderem postępowej myśli społecznej i obywatelskiej. Obecnie działa, jako stowarzyszenie. Jego prezesem jest Małgorzata Tomkiewicz, która teraz jest także sołtysem miejscowości. Jednym z głównych zadań realizowanych przez Kółko jest budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej. Centrum będzie pełnić funkcję domu ludowego, w którym znajdzie się również siedziba nie tylko Kółka Rolniczego, ale i Koła Gospodyń Wiejskich. notatkę przygotowała . red/

Finansowane przez:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Konkurs PROO-1a Edycja 2020

Numer wniosku: 21736-2

Tytuł zadania:  „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”

Okres realizacji zadania: Rozpoczęcie 2020–09–01
                                             Zakończenie 2022–12–31

Kwota Dotacji: 700 000 PLN

Wkład Własny: 0,00 PLN

Wnioskodawca:  „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”

NIP 6841903011; KRS  0000444676

Adres: Łęki Dukielskie 77; 38-450 Dukla

Działania projektu:

Roboty budowlane przy Budynku  I                        

 1. Instalacja elektryczna
 2. Instalacja gazowa wewnętrzna
 3. Roboty wykończeniowe WC na półpiętrze
 4. Roboty wykończeniowe sala klubowa na piętrze
 5. Roboty wykończeniowe sala wystawowa
 6. Roboty wykończeniowe pomieszczenia przyległe do sali wystawowej
 7. Roboty ślusarskie – balustrada schodowa
 8. Roboty zewnętrzne – przyłącz wody
 9. Roboty zewnętrzne – przyłącz kanalizacji sanitarnej – budynek I i II
 10. Roboty zewnętrzne – kanalizacja deszczowa
 11. Zagospodarowanie terenu przy budynku nr I
 12. Nadzór budowlany – inspektorzy
 13. Roboty budowlane wewnętrzne BUDYNEK nr II – instalacje podtynkowe, tynki, wylewki
 14. Działania miękkie w tym:

– Warsztaty rękodzieła – Treningi umiejętności rękodzielniczej dla młodych i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Każdy warsztat będzie realizowany przez 2 miesiące, raz w  tygodniu po 2 godziny z udziałem 15 osób ( 16 godz. x 2 warsztat = 32 godzin warsztatowych z udziałem ok. 30 osób);  warsztaty hafciarstwa i koronkarstwa; warsztaty z decoupage; warsztaty szkoleniowe – wyjazdowe w Zalipiu dla 40 osób.

– imprezy wiejskie:  1/ kuchnia i Wielkanocny stół tradycyjny; 2/ Sobótki Łęckie; 3/ Andrzejkowy wieczór – wiejska impreza nawiązująca do tradycji związanych z kiszeniem kapusty i tzw. zapustami.

 1. MATERIAŁY INFORMACYJNE:

* Wydruk Katalogu w nakładzie ok. 2 tys. sztuk tuż przed zakończeniem realizacji projektu.

* Wydruk ulotek informacyjnych o stowarzyszeniu (1 tys szt.);

* wydruk wizytówek dla Zarządu;

* Przygotowanie krótkiego filmu z realizacji działań;

*  I Konferencja Prasowa połączona ze spotkaniem informacyjnym.

* II Konferencja Prasowa połączona z OTWARCIEM BIURA STOWARZYSZENIA

Zespół ds. realizacji Projektu:
Dorota Chilik – autor i koordynator (osoba do kontaktu w sprawie projektu)
Małgorzata Tomkiewicz – Prezes Kółka Rolniczego (koordynator administracyjny)
Joanna Reczkowska – Wiceprezes Kółka Rolniczego ( koordynator księgowy)
Piotr Węgrzyn – Członek Zarządu (koordynator techniczny)
Jolanta van Grieken-Barylanka – Członek Kółka (administrator informacji i promocji)

Wszystkie w/w  funkcje są pełnione w formie wolontariatu.

Program PROO realizuje zadanie publiczne:

Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. (D.Ch)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.