KONKURS „Wolny od uzależnień” Plakat

KONKURS  „Wolny od uzależnień”
Plakat

REALIZOWANY W RAMACH PROJKETU DOFINASNOWANEGO   Z  BUDZETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 1. Organizator: Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich
 2. Osoby odpowiedzialne:
  Małgorzata Tomkiewicz-prezes
  Joanna Reczkowska-wiceprezes
 • Cele konkursu:
 • Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących używania substancji psychoaktywnych
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole i zdrowej rywalizacji,
 • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych

 1. Regulamin:
 2. Uczestnicy: Uczniowie klas podstawowych VI, VII, I i II Gimnazjum z Wietrzna, Równego, Łęki Dukielskie, Kątów i Szczawnego ( dotyczy klas w roku szkolnym 2017/2018 )
 3. Zakres problematyki konkursu:
  Przygotowany plakat musi być  związany  z przeciwdziałaniem narkomanii – negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z używania narkotyków lub dopalaczy.
 1. Termin konkursu:
  Prace należy przekazać osobiście do  21 września (piątek) 2018 roku:

Powiat krośnieński:

Do dyrektora szkoły w Równem ul. Długa 41

lub dyrektora szkoły w Wietrznie 22a ,

lub dyrektora szkoły Łękach Dukielskich 74

Powiat sanocki:

Do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne

na adres Szczawne 32, 38-542 Rzepedź

Powiat jasielski:

Do Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju  Wsi Kąty ”Pokolenie” na adres 38-230 Kąty 224,

 1. Skład komisji konkursowej powołuje organizator
 1. Przy ocenie pracy Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematem,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • wkład pracy,
 • wartość artystyczną,
 • estetykę,
 • kreatywność i oryginalność.
 1. Wykonanie pracy:
 • Technika – dowolna,
 • Format pracy plastycznej      – nie mniejszy niż A2,
 • Plakat musi zawierać hasło przewodnie „WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”
 • Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko, klasa, miejscowość
 • Plakat można przygotować samodzielnie lub grupowo, przy czym grupa nie może być większa niż 6 osoby

      Prace złożone w konkursie nie będą zwracane autorom.

Przewidziane są nagrody dla osób zajmujących w konkursie pierwsze trzy miejsca oraz drobne upominki dla uczestników konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac uczestników konkursu
w przedsięwzięciach służących realizacji celów dydaktycznych oraz  w celach promocyjnych realizowanego projektu ” Wolny od uzależnień” ich nieodpłatnego publikowania we fragmentach lub całości – z zachowaniem praw autorskich  Autorzy prac konkursowych zachowują prawo do samodzielnego publikowania swoich prac konkursowych, pod warunkiem zamieszczenia informacji o następującej treści:

Praca została przygotowana i wykorzystana w  konkursie  na plakat pn” Wolny od uzależnień” organizowanym przez   Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich  w ramach projektu dofinasowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn „ Wolny od uzależnień”

KONKURS NA Plakat – regulamin [.pdf]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.