Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”

Ponieważ na ostatniej sesji Rady Miasta Dukla (18.05.2020) powtórzono wiele nieprawdziwych informacji dotyczących budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Łękach Dukielskich, jesteśmy zmuszeni zdecydowanie odnieść się do tych pomówień i kłamstw, które od jakiegoś czasu funkcjonują w przestrzeni publicznej, jako fakty.

1/ Nieprawdą jest, że Centrum Kultury w Łękach buduje inwestor prywatny. Buduje je Stowarzyszenie „Kółko Rolnicze”, najstarsza organizacja w Łękach, która w różnej formie istnieje prawie 130 lat i kontynuuje zapał naszych przodków do inicjowania i realizowania projektów, które służą całej społeczności w Łękach. Bez względu na przekonania polityczne czy światopoglądowe. Inwestycja powstaje na działkach, które w księgach wieczystych należą do Kółka Rolniczego, a zapisy w statucie wyraźnie zapewniają o trwałości projektu, co znaczy, że inwestycja nie może być przekazana w obce ręce.

2/ Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie buduje pałac. Prawdą jest, że realizowany projekt architektoniczny, przygotowany przez profesjonalne biuro architektoniczne, zdecydowanie zmieni wygląd Placu Kółka Rolniczego w centrum wsi, na którym jeszcze niedawno stały dwa stare baraki. Projekt nawiązuje do najlepszych tradycji budowy domów ludowych na wsi, jednocześnie nadaje budynkowi współczesne akcenty. Jest też wpisany w otaczający krajobraz naszej miejscowości. Akceptując projekt kierowaliśmy się między innymi zaleceniami autora bardzo ciekawej książki „Aby na wsi było ładnie”. Polecamy lekturę tej książki, bo jej autor, Piotr Chilik, uczeń prof. W. Zina, pochodzi z naszego regionu, choć od lat mieszka za granicą. Jego rady przydadzą się zwłaszcza wielu samorządowcom, bo już najwyższy czas, abyśmy korzystali z rad profesjonalistów przy organizacji przestrzeni publicznej w naszej gminie. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/aby-na-wsi-bylo-ladniej/

3/ Nieprawdą jest, że Stowarzyszenie „wyłudza” pieniądze z budżetu gminy czy „doi gminę”. Wręcz odwrotnie: odciąża gminę z całościowego finansowania tej inwestycji, ponieważ większość środków pozyskuje poza gminą, przede wszystkim z Warszawy, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawdą jest, że Kółko Rolnicze prosi gminę o wsparcie finansowe tej inwestycji, czyli o tzw. wkład własny, w takiej wysokości, w jakiej pozwalają na to przepisy. Obecnie jest to 30 procent. Ale zanim poprosiliśmy o to wsparcie, ponieśliśmy pierwsze niemałe koszty. Wszystko po to, aby uratować tę najstarszą we wsi organizację. Uporządkowaliśmy administrację, z własnych środków zapłaciliśmy 45 tysięcy zł za projekt architektoniczny i za wizualizację. Postaraliśmy się o zezwolenie na budowę, przygotowaliśmy kosztorys i dopiero wtedy złożyliśmy wniosek do gminy. Zaprosiliśmy też do Łęk burmistrza i innych przedstawicieli gminy, zaprezentowaliśmy swój pomysł na rewitalizację Placu Kółka Rolniczego i poddaliśmy go pod dyskusję. Pan burmistrz zapewnił wtedy, że jeśli Kółko otrzyma dofinansowanie z zewnątrz, to on chętnie dołoży z budżetu gminy na wkład własny, bo, jak się wyraził, takie organizacje trzeba szanować i dawać przykład innym.

4/ Nieprawdą jest, że pani Dorota Chilik, prowadząca ten projekt, otrzymuje za swoją pracę 10 procent od wartości projektu. To są nie tylko wyssane z palca złośliwe zarzuty, ale jest to pomówienie i oszczerstwo. Mimo że nadzoruje ten projekt w sposób bardzo profesjonalny i zgodnie z prawem mogłaby liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 1,5 proc. to jednak zrzekła się całkowicie wynagrodzenia. Zrobiła tak, bo ujęła ją gospodarność i pracowitość łęczan. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o honorariach p. D. Chilik za ten projekt jest po prostu karygodne.

5/ Nieprawdą jest też to, że informacje przekazywane radnym dotyczące inwestycji są niepełne, błędne czy przygotowane niestarannie. Co roku rozliczamy się bardzo dokładnie z przyznanych pieniędzy i zrealizowanych zadań tak przed Warszawą, jak i Duklą. I nigdy nie było żadnych zastrzeżeń. Prawdą jest natomiast, że inwestycja jest skomplikowana, co wynika z tego, że jest realizowana przez wiele lat w kilku etapach, a te są jeszcze podzielone na części. Tempo prac narzuca sposób finansowania, ale także wymogi technologiczne, kiedy np. nie można było położyć dachu na pierwszym budynku, bo trzeba było najpierw zrealizować budowę drugiego budynku, który jest połączony z pierwszym nie tylko wspólną ścianą, ale i wspólnym dachem. Ktoś, kto realizował takie inwestycje wie, że nie jest to proste i że wymaga wiele czasu i wysiłku.

6/ Nieprawdziwy jest też zarzut, że dokumenty „były donoszone”. Jak można mówić w ten sposób, jeśli z całej gminy to właśnie Kółko Rolnicze zaprosiło rok temu ( 20 marca 2019 roku) wszystkich Radnych na teren inwestycji. Zaprezentowaliśmy wtedy wszystkie informacje, zdjęcia i filmy. Dodatkowo wszystkie dokumenty leżały na stole do wglądu. Ani jeden radny nie chciał wtedy zaglądnąć do nich, nikt też nie miał żadnych pytań. Relacja z tego spotkania jest na stronie Kółka: http://kolkorolniczeleki.dukla.pl/rada-miejska-w-dukli-z-wizyta-w-lekach-dukielskich/

Rozumiemy, że pieniądze wydawane z budżetu podlegają ścisłej kontroli, że trzeba przedstawić dokładne sprawozdania i w razie potrzeby złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Nie uchylamy się od tego. Jednak protestujemy przeciwko szkalowaniu Stowarzyszenia Kółko Rolnicze przez niektórych radnych, posługiwaniu się półprawdami, a często wręcz kłamstwami.

Zarząd Kółka Rolniczego już od pewnego czasu odnosi wrażenie, że budowa Centrum Kultury w Łękach Dukielskich wzbudza pozamerytoryczne emocje. To dlatego zwróciliśmy się do Radnych z apelem, który został odczytany na ostatniej sesji. Treść apelu można przeczytać tu: http://kolkorolniczeleki.dukla.pl/odezwa-do-radnych-gmina-dukla/ Z niecierpliwością czekaliśmy na to wsparcie finansowe z Dukli, gdyż w innym przypadku musielibyśmy wstrzymać prace i to w momencie, gdy rozpisane są przetargi, jest zamówiona stolarka, zaplanowano kolejne roboty na budowie i gdy pogoda jest idealna, aby te roboty kontynuować. Tymczasem Radni kłócą się przez kilka godzin o przepisy, które sami uchwalili, bo ich interpretacja jest niejednoznaczna.

Ale nie tylko prace są opóźnione. Odbija się to na naszym zdrowiu. Bo takie „maglowanie” przedstawicieli Kółka, pytanie o rzeczy, które kilkakrotnie już prezentowaliśmy, sprawianie wrażenia i tworzenie atmosfery, że robimy coś niewłaściwego, bezsensownie wysysa z nas energię, która tak jest nam potrzebna przy realizacji tego społecznego projektu. Społecznego, czyli takiego, za który nie bierzemy wynagrodzenia, poświęcamy własny czas. Ta niepewność, czy obiecane przecież pieniądze z budżetu gminy w końcu otrzymamy, aby kontynuować prace, to przecież zszarpane nerwy, nieprzespane noce, kolejne stosy papierów, obawa, czy zdążymy w wyznaczonych terminach i strach, że trzeba będzie inwestycję wstrzymać. I zamiast pięknego domu kultury pozostaną w Łękach tylko surowe mury.

Sądząc po wypowiedziach mamy wrażenie, że niektórym radnym właśnie na tym zależy. Ale pan radny z Zyndranowej i pani radna z Wietrzna powinni zdawać sobie sprawę z tego, że taka ich postawa, to klasyczny przykład podcinania skrzydeł społecznikom i doskonały sposób na to, aby zniechęcić ludzi do tworzenia stowarzyszeń, do społecznego działania i ściągania do gminy pieniędzy z zewnątrz.

Tym bardziej dziękujemy tym Radnym, którzy od początku wspierają wysiłki naszego Stowarzyszenia, ale także tym, którzy teraz je docenili, zmienili zdanie i zagłosowali na ostatniej sesji na tak. Radni: Bogdan Drozd, Bogdan Maciejewski, Bogusław Karkoszka, Magdalena Krukar, Mariusz Folcik, Piotr Węgrzyn, Roman Drajewicz, Teresa Belcik – zasługują na szczególne od nas podziękowanie, bo dzięki ich głosom Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich nie musi wstrzymywać budowy bardzo potrzebnego w Łękach Centrum Kultury. Dziękujemy.

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

W imieniu Zarządu pismo podpisała prezes Kółka Małgorzata Tomkiewicz. Otrzymali je Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli i Burmistrz Gminy Dukla.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *