Zapraszamy na Dożynki do Łęki Dukielskich

Zgodnie z tradycją Święta Plonów Zapraszamy na Dożynki do Łęk Dukielskich dnia 13.08.2017 o godz. 15-tej na terenie Kółka Rolniczego.
Atrakcje:
– Występy Ludowych Zespołów
– Loteria Fantowa
– Swojskie Jadło przygotują Koła Gospodyń Wiejskich z Równego, Myszkowskiego i Łęk Dukielskich
– Degustacja potraw darmowa

Od godz. 18-tej Zabawa pod gwiazdami gra Zespół DUET

Zarząd Kółka Rolniczego

Zaczarować nazwę: Kółko Rolnicze

Nauczyciel z kowalem, ksiądz z bednarzem…

Zapomniane, pogardzane, często niesłusznie uznawane za peerelowskiego bękarta Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich przeżywa swój renesans. Za rok będziemy obchodzić 125 rocznicę jego powstania. Dobry czas, aby z tej okazji solidnie się przygotować i opowiedzieć szczegółowo historię tej najstarszej organizacji w naszej miejscowości.

Ja jednak wybiegłam przed szereg i postanowiłam wykorzystać wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Łękach Dukielskich do zaczarowania nazwy: KÓŁKO ROLNICZE. Skupiłam się przede wszystkim na idei, która przyświecała pierwszym założycielom kółek, a więc naszym przodkom żyjącym w XIX wieku. Idei, która przetrwała do dzisiaj.

/…/

Jolanta van Grieken-Barylanka

Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich

Więcej – www.lekidukielskie.pl

 

Listy do nas: pan Mateusz Więcek

Pragnę wyrazić swoje głębokie uznanie dla pomysłodawców tak przyszłościowego obiektu, który będzie służył tym i przyszłym pokoleniom Łęczan. Dorobek naszych przodków, a także lokalna historia, zasługują na nasz szacunek i wytężenie sił, by zachować je w jak najrzetelniejszym przekazie. Jestem przekonany, że Państwo stoicie na straży tego, by nasze Łęckie Dziedzictwo zostało zachowane i pielęgnowane. Tak nowoczesny budynek sprosta wymaganiom dzisiejszego młodego człowieka, który przywiązuje dużą wagę do designu. Historia naszej miejscowości nieprzerwanie pokazuje jeden fakt: przy wielkich budowach i inwestycjach zawsze się jednoczymy. Tej jedności i siły życzę Szanownym Państwu oraz wszystkim zaangażowanym Łęczanom i przyjaciołom.
Z poważaniem,
Mateusz Jakub Więcek

Tomasz Węgrzyn, sołtys Łęk Dukielskich o projekcie „Kółko Rolnicze”

Kółko Rolnicze w historii Łęk Dukielskich odegrało ogromną rolę. Powstało jeszcze w XIX wieku i można powiedzieć, że było zalążkiem i pierwszym źródłem myśli postępowych w naszej wsi. To z inicjatywy Kółka Rolniczego powstała kasa Reiffeisena (później Stefczyka ) w Łękach Dukielskich. Wszelkie nowości z dziedziny rolnictwa i sadownictwa zaczynały swoją drogę w Kółku Rolniczym. W okresie powojennym Kółko Rolnicze stało się niemałym zakładem pracy, w którym pracę znalazło wielu mieszkańców, a prawie wszyscy korzystali z jego usług. Można śmiało powiedzieć, że Kółko Rolnicze było centrum maszynowym wsi, nie zapominając o niemałej roli w dziedzinie kulturowej i edukacyjnej. Czytaj dalej

Zarząd Kółka Rolniczego zaprasza

   Drodzy Mieszkańcy Łęk Dukielskich!

Zarząd „Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” serdecznie zaprasza mieszkańców Łęk Dukielskich na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę „Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”, które odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 na placu Kółka Rolniczego.

Uroczystość została objęta patronatem TVP3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz „Nowego Podkarpacia”.

Łęki Dukielskie odwiedzi wówczas wielu zaproszonych gości i byłoby niezmiernie miło, gdyby społeczność łęcka towarzyszyła tak ważnej uroczystości. Po zakończonych uroczystościach, wieczorem, zgodnie z ludową tradycją zostanie zapalone wielkie sobótkowe ognisko, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich pleść będą wianki dla dziewcząt. W starej pieśni ludowej na Podkarpaciu śpiewano, że „Kto na sobótce nie będzie, Główka go boleć wciąż będzie”.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

Na placu Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich powstanie Centrum Kultury

    Szanowni Państwo,

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich pragnie poinformować wszystkich mieszkańców i miłośników naszej miejscowości, że w miejscu dawnych baraków Kółka Rolniczego stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia. Stowarzyszenie Kółko Rolnicze otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na rewitalizację placu Kółka w wysokości 231 000,00 zł. Projekt pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” kosztować będzie w sumie ponad 2 mln zł.

Autorem i koordynatorem projektu jest Dorota Chilik. Dokumentację projektową dla powyższej inwestycji przygotowało ARCHIT-STUDIO Święciński Architekci. Projektem zarządzają Małgorzata Tomkiewicz, Joanna Reczkowska, Katarzyna Reczkowska-Buryła i Piotr Węgrzyn.
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podjęta 27 kwietnia 2017 roku. O tym, że nasz wniosek pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” został pozytywnie rozpatrzony przez pana ministra zostaliśmy poinformowani 11 maja przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze w tym roku 2017 r. planujemy wykonać pierwszy etap budowy. Ze względów architektonicznych i kosztowych projekt jest rozłożony na 3 lata. Naszym partnerem w realizacji inwestycji jest Gmina Dukla z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem na czele oraz lokalne organizacje, sponsorzy i mieszkańcy wsi.

Osobą pełniącą nadzór budowlany jest pan Tomasz Leń, a prace budowlane będzie wykonywała Firma FAS – BUD z Żelazówki. Koszt I etapu prac budowlanych na rok 2017, (stan surowy oraz zagospodarowanie) wynosi 372 186,10 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 10/100 zł brutto).

Zaczynamy realizację najważniejszej inwestycji w naszej wiosce! Tylko dzięki wsparciu Ministra Kultury, Burmistrza Dukli oraz P.T. Mieszkańców Łęk Dukielskich, możemy zrealizować nasze wspólne marzenia o Wielofunkcyjnym Centrum Kultury, które powstanie na terenie Kółka Rolniczego.

Chcemy, aby ta przestrzeń publiczna, będąca centrum Łęk Dukielskich, służyła całemu społeczeństwu naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że miejsce to nabierze pięknego i estetycznego wyglądu, a mieszkańcy Łęk spędzać będą tutaj wyjątkowe chwile.
W Centrum prowadzona będzie działalność kulturalna i historyczna służąca do kultywowania tradycji i zwyczajów naszej Małej Ojczyzny. W nowych budynkach Kółka Rolniczego zostanie umieszczona między innymi Izba Pamięci, a w niej spora kolekcja narzędzi ogrodniczych i gospodarstwa domowego używanego w ubiegłym stuleciu, dokumentów, a także starych fotografii, które zebrało Stowarzyszenie „Jedność”. Mamy nadzieję, że dla młodszego pokolenia będzie to ciekawa lekacja historii naszej miejscowości.

Tutaj też będą propagowane produkty regionalne, m.in. „bandurzak”, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bądźcie z nami i wspierajcie nas, bo dzięki intensywnej współpracy dokonamy wielkiego dzieła.

Katarzyna Reczkowska-Buryła
Rzeczniczka Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

WESOŁEGO ALLELUJA!

Wielkanoc2017

Radosnych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wypełnionych nadzieją i siłą budzącej się do życia przyrody.
Niech te Święta upłyną w rodzinnej atmosferze spotkań przy wielkanocnym stole,
napełniając nas radością, wiarą i optymizmem.

Zarząd Kółka Rolniczego
w Łękach Dukielskich