Projekty zrealizowane przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich od 2016 roku do końca 2018 roku

Projekty zrealizowane przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich od 2016 r.:

2016 r. – projekt pt. ”OBCHODY 650 LECIA ŁĘK DUKIELSKICH” – umowa z UG Dukla nr. SO.50.524.432016 z dnia 09.03.2016 – czas realizacji od IV-IX 2016 r. – kwota – 5.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ,,ZACHOWAĆ ŁĘCKIE SMAKI’’ – umowa z UG Dukla nr. SO.524.19217 z dnia 30.05.2017 – czas realizacji VI-IX 2017 r. – kwota – 4.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ”BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W ŁĘKACH DUKIELSKICH’’ – umowa z MKIDN W-wa Nr. 03787/17/DEK z dnia 12.06.2017 – czas real. 12.06.17-31.12.17 – kwota – 231.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2017 r. – projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla Nr. SO.403.14.2017 z dnia 21.07.17 – czas realizacji 24.07.2017-15.11.2017 – kwota: 141.186,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. – projekt pt. ”WOLNY OD UZALEŻNIEŃ’’ – umowa ROPS Rzeszów nr 148/2018 z dnia 07.06.2018 – czas realizacji VI-XI 2018 – kwota: 11.600,00zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Forum z okazji 125-lecia Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla nr SO.524.16.2018 – czas realizacji 01.06.18-30.07.2018 – kwota: 2.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z MKIDN W-wa nr 03812/18/FPK/DEK z dnia 08.08.2018 – czas realizacji 01.07.2018-31.12.2018 – kwota: 340.000 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” – umowa z UG Dukla nr SO.403.8.2018 z dnia 09.07.2017 – czas realizacji: VII.2018-30.XI.2018 – kwota: 280.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

2018 r. projekt pt. ”KOŁO RATUNKOWE DLA ROWERZYSTÓW’’ – umowa LGD Kraina Nafty Miejsce Piastowe nr 7///2/3 2018/G z dnia 21.09.2018 r. – czas realizacji IX.2018-III.2019 – kwota: 24.584,00 zł – zrealizowany do końca 2018 r. w 100%;

2018 r. projekt pt. ”PROGRAM ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM-OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI /OSA EDYCJA 2018/  Pozyskano środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawa – kwota: 50.000 zł; Dotacja z Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie /dotacja na wkład własny/ w wys. 10.000,00 zł; Dotacja z UG Dukla w wysokości 25.000 zł; Wkład KR i mieszkańców Łęk Dukielskich w wysokości 19.516,00 zł; Łącznie koszty projektu OSA wynoszą 104.516,00 zł – zrealizowane w 100%;

2018 r. projekt p.t. ,,Łęckie Sobótki” – umowa z Urzędem Podkarpackim w Rzeszowie – czas realizacji VI.2018 r. – kwota dotacji: 3.000,00 zł – zrealizowany w 100%;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.