EUROPA INWESTUJE W ŁĘKACH DUKIELSKICH

„Słoneczna kuchnia”. Kolejny projekt Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich: ambitny i innowacyjny

Sala spotkań z nowoczesnym z zapleczem kuchennym powstanie w budowanym Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej.  Projekt „Słoneczna kuchnia – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW w Łękach Dukielskich” – dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – jest objęty  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Wysokość dotacji – 250 000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

W ramach tego zadania oddany zostanie do użytku parter budynku, w którym będzie się mieścić sala spotkań z zapleczem kuchenno-gospodarczym i sanitarnym dla Koła Gospodyń Wiejskich.

Kuchnia będzie zasilana słoneczną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Zastosowane zostaną nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne o  wysokiej sprawności. Pozwoli to obniżyć nie tylko ujemne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, ale i koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Drugim innowacyjnym elementem jest zastosowanie ekranu elektronicznego, który będzie pełnił rolę informacyjno-edukacyjną, również zasilanego energią elektryczną z instalacji PV. Na ekranie tym będą wyświetlane ważne informacje o Łękach Dukielskich i Gminie.  Wyświetlana będzie  on-line wizualizacja pracy systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku. Cały obiekt będzie pełnił rolę edukacyjną, szkoleniową i informacyjną, a to wszystko za sprawą energii słonecznej pozyskiwanej przez wykonaną instalację PV.

Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich ma być oddane do użytku w 2022 roku.  Całkowity koszt budowy obiektu wynosi 4 mln 600 tys. złotych. Projekt jest wspierany finansowo przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Dukla, LGD „Kraina Nafty – PROW 2014-2020 – z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. /red./

Szczegóły projektu:

Projekt finansowany ze środków „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”;

PROW 2014 -2020; LGD „Kraina Nafty”

Tytuł zadania:  „SŁONECZNA KUCHNIA – EKOLOGICZNE, EFEKTYWNE i ENERGETYCZNE WCKW W ŁĘKACH  DUKIELSKICH”

Umowa Nr                         01240-6935-UM091793/19

Okres realizacji zadania Rozpoczęcie 2020–07–29

Zakończenie 2021–06–30

Kwota Dotacji: 250 000 PLN

Wkład Własny: 0,00 PLN

Wnioskodawca:  „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”

NIP 6841903011; KRS  0000444676

Adres: Łęki Dukielskie 77; 38-450 Dukla

Cel ogólny : Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty” odpowiada zakresowi poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR tj.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W ramach tego zadania planujemy oddać do użytku parteru budynku w którym będzie się mieścić Sala spotkań  dla KGW i mieszkańców z ciekawymi ludźmi z gminy i regionu wraz z zapleczem kuchenno-gospodarczym i sanitarnym.

Nasze KGW w obecnej chwili posiada pomieszczenie o pow. 9m², w którym nie mogą spotkać się wszyscy członkowie ( 43 osoby). Dorobek 80 lat działalności KGW mieści się w użyczonym pomieszczeniu Szkoły Podstawowej, gdzie w przyszłym roku przewidziany jest remont pod potrzeby stołówki szkolnej, wobec czego muszą opuścić użyczone pomieszczenie.  Działania nasze przyczynią się do zwiększenia potencjału instytucji kultury poprzez tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze. Projekt nasz to wspaniała inwestycja w przyszłość oparta na fundamentach tradycji i marzeń naszych dziadków o lepszych Łękach dla swych wnuków.

Sala dla KGW umożliwi organizowanie warsztatów kursów szycia i kroju, malarstwa haftu, rysunku, rzeźby czy pokazy nowych trendów w kosmetyce, fryzjerstwie etc . Mając salę możemy organizować wieczorki poetyckie, spotkania pokoleń pod nazwą „ocalić od zapomnienia”. Cykliczne spotkania połączone ze zbiórką fotografii , dokumentów, starych przedmiotów czy  organizowanie klubów zainteresowań

Działania projektu:

I.A.1 Wykończenie sali spotkań KGW  (dół)
I.A.2 Wykończenie kuchni
IA.3  Wykończenie korytarza
I.A.4 Wykończenie kotłowni i mag. Gospodarczego
I.A.5 Wykończenie Sali spotkań dla młodzieży ( trapez dół)
I.B.1 WYPOSAŻENIE KUCHNI
I.B.2 WYPOSAŻENIE KUCHNI – (część chłodnicza)
I.B.3 Wyposażenie w meble
I.B.4 LADA BAROWA- (stolik przygotowawczy dla kateringu)
I.B.5 PIEC KONWEK PAROWY- wyposaż. Kuchni
I.B.6 WITRYNA CHŁODNICZA – Wyposażenie Sali spotkań dla młodzieży
I.B.7 EKSPRES do kawy- Kuchnia
I.B.8 Panele fotowoltaiczne, telebim

Bardzo ambitny i innowacyjny projekt realizowany przez stowarzyszenie. W ramach projektu  pn. „SŁONECZNA KUCHNIA – EKOLOGICZNE, EFEKTYWNE i ENERGETYCZNE WCKW W ŁĘKACH  DUKIELSKICH” została wydana Opinia o Innowacyjności. Opinię sporządził prof. dr  hab. inż. Ireneusz Soliński z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie; Katedra Inżynierii Środowiska; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii i dotyczy zastosowania energii słonecznej do zasilania  kuchni i banera informacyjnego w WCKW w ŁĘKACH  DUKIELSKICH”. Opinia dotyczy  instalacji fotowoltaicznej dla zasilania energią elektryczną kuchni i ekranu informacyjnego, zlokalizowanych w budynku Kółka Rolniczego. Innowację stanowi też zastosowanie nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych o  wysokiej sprawności.  Ważne znaczenie ma także wpływ nowoczesnych innowacyjnych technologii na obniżenie ujemnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Drugim innowacyjnym elementem projektowanej instalacji PV jest zastosowanie ekranu elektronicznego pełniącego rolę informacyjno-edukacyjną, również zasilanego energią elektryczną z instalacji PV. Na ekranie tym będą wyświetlane ważne informacje o Łękach Dukielskich i Gminie.  Wyświetlana będzie  on-line wizualizacja pracy systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku. Będą pokazywane parametry wytworzonej energii elektrycznej, takie jak: moc chwilowa instalacji, prąd, napięcie ogniw a także wielkość wytworzonej energii elektrycznej w poszczególnych okresach czasu oraz bieżące zużycie energii elektrycznej.  Cały obiekt będzie pełnił rolę edukacyjną, szkoleniową i informacyjną, a to wszystko za sprawą energii słonecznej pozyskiwanej przez wykonaną instalację PV.

Zespół ds. realizacji Projektu:

Dorota Chilik – autor i koordynator projektu

Katarzyna Reczkowska–Buryła – Członek Zarządu ( osoba do kontaktu)

Małgorzata Tomkiewicz – Prezes Kółka Rolniczego (koordynator administracyjny)

Joanna Reczkowska – Wice Prezes Kółka Rolniczego (koordynator księgowy)

Piotr Węgrzyn – Członek Zarządu (koordynator techniczny)

Jolanta van Grieken-Barylanka – Członek Kółka (administrator informacji i promocji)

red/

Najnowsza fotorelacja z placu budowy:

  

Fot. Małgorzata Tomkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.