Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Kultury w Łękach Dukielskich

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego oraz poświęcenie miejsca budowy nowoczesnego centrum kulturalnego odbyło się w sobotę, 24 czerwca (2017 r.) o godzinie 16.00 na placu Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich.

Ceremonię swoją obecnością zaszczycili zacni goście, m.in.: pani Dorota Chilik – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, pan Jan Juszczak – Starosta Krośnieński, pan Tomasz Soliński – zastępca Prezydenta Miasta Krosna, a także władze administracyjne Miasta i Gminy Dukla na czele z burmistrzem Dukli panem Andrzejem Bytnarem, Radni Gminy Dukla i Powiatu Krośnieńskiego, Dziekan Korpusu Oficerów Wojsk Lądowychkpt Jan Jastrzębski, Komendant Komendy Miejskiej  Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, a także autorzy projektu architektonicznego Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – architekci Renata i Zbigniew Święcińscy.

Byli z nami również przedstawiciele organizacji społecznych, sportowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i kół działających w Łękach Dukielskich, a także sponsorzy, wolontariusze i mieszkańcy. Uroczystego poświęcenia Kamienia Węgielnego i budowy dokonali księża: Zdzisław Babiarz z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Roman Jagiełło z Parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza.

Po uroczystości mogliśmy wysłuchać mini koncertu chóru „Musica” pod batutą pana Andrzeja Aszlara, a także Zespołu Wokalnego „AmusicA”, podziwialiśmy również występy „Baletek” z ZSP w Łękach Dukielskich pani Magdaleny Aszlar, a także „Młodych Łęczan”, których przygotował pan Henryk Kyc. Następnie zaprosiliśmy wszystkich na tradycyjne Sobótki. Na placu Kółka Rolniczego były kąkole, rozpalone ogniska, dobra muzyka i „Opowieści z walizki” – czyli familijne bajania Joanny Sarneckiej. Wszystkim wykonawcom i ich mentorom serdecznie dziękujemy.

Za okazaną pomoc przy porządkowaniu placu Kółka i przygotowaniu do uroczystości serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich, sportowcom z Klubu Sportowego „Zorza” Łęki Dukielskie oraz strażakom z OSP w Łękach Dukielskich. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana Ryszarda Solińskiego, który niezrzeszony w „Kółku Rolniczym” był bardzo zaangażowany w organizację uroczystości.

Słowa podziękowania za okazaną pomoc kieruję również do kpt Jana Jastrzębskiego oraz do pana Macieja Zborowskiego i pani Jolanty van Grieken-Barylanki z Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich.

To zaangażowanie i determinacja wielu osób doprowadziła do wspaniałych pierwszych efektów. Uporządkowaliśmy plac Kółka, opracowaliśmy dokumentację architektoniczno-techniczną, która stanowi podstawę do pozyskiwania środków finansowych na rewitalizację placu Kółka, co w praktyce oznacza, że w miejscu dawnych baraków stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia.

Pierwszą dotację na rewitalizację placu Kółka w wysokości 231 000,00 zł. Kółko Rolnicze już otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podjęta 27 kwietnia 2017 roku. Natomiast w dniu 21 czerwca 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XL/256/17 zostało przyznane dofinansowanie do inwestycji w wysokości 141 186,00 zł. Pierwsza część projektu pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” kosztować będzie w sumie ponad 2 mln zł.

W imieniu zarządu Kółka Rolniczego i jego członków

Katarzyna Reczkowska-Buryła

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: https://goo.gl/photos/XnqeWbVSP92qHKZF8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.