Zamiast baraków będzie Dom Kultury

Kto jeszcze nie przeczytał? Zapraszamy do lektury! W marcowym numerze Dukielskiego Przeglądu Samorządowego artykuł o projekcie realizowanym na Placu Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Warto przeczytać. Teraz dostępny w papierowym wydaniu DPS-u a poniżej w wersji on-line.

 

Oto tekst, który można przeczytać w DPS. Może wydaje się długi, ale warto przeczytać.

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich

Zamiast baraków będzie Dom Kultury. Także dla Ciebie!

Ukończono kolejny etap budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom tej miejscowości. Inwestycję realizuje Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich, a finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Dukla oraz mieszkańcy Łęk Dukielskich. Autorem i koordynatorem projektu jest Dorota Chilik, była radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego (5 kadencji), Wiceprezes Prezydium Sejmiku i była Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a obecnie wójt Gminy Miejsce Piastowe.

To dzięki zaangażowaniu w realizację naszego projektu pani Doroty Chilik pozyskaliśmy w 2018 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 340 000 zł. Programem zarządza departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, a zadanie jest zatytułowane „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – Etap II”.

Na nasz wniosek pozytywnie odpowiedziała również Rada Miejska w Dukli z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem i wsparła nas kwotą 280 000 zł. Prace w ramach II etapu trwały od lipca 2018 roku. Zostały zakończone 30 listopada tego samego roku. W tym czasie rozebrano część hal i dokończono fundamenty, podciągnięto strop I części budynku, wykonano konstrukcję dachu i pokryto go blachą. Aby zabezpieczyć budowę przed wodą dokonano drenażu wokół budynku i fundamentów, jak też częściowej kanalizacji. W bieżącym 2019 roku planujemy wykonać całość inwestycji w stanie surowym, łącznie z pokryciem dachowym II części budynku, założeniem okien i drzwi.

Plan budowy zakłada również zagospodarowanie terenu, gdzie była przewidziana siłownia zewnętrzna dla dzieci i dorosłych, kącik wypoczynkowy i chodniki. Opracowaliśmy plan w biurze projektowym, a koszty na ten cel wyniosły 104 533,00 zł. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o pozyskanie środków na Otwartą Strefę Aktywności i otrzymaliśmy połowę dofinansowania. Resztę środków otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego (10 000 zł), sponsorów (20 000 zł) i Gminy Dukla (25 000 zł).

Pierwsza część budowy budynku Centrum Kultury w Łękach Dukielskich została ukończona pod koniec 2017 r. Powstała wtedy I część budynku do pierwszego stropu. Ze względu na posadowienie starych hal, nie można było wykonać fundamentów całego budynku, dlatego zrealizowaliśmy to w etapie drugim. Na pierwszy etap Stowarzyszenie Kółko Rolnicze otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sumę 231 000 zł., a Rada Miejska w Dukli z burmistrzem Andrzejem Bytnarem wsparli nasz projekt przekazując na ten sam cel 141 000 zł. Projekt wspiera również finansowo społeczność Łęk Dukielskich.

Dokumentację projektową dla powyższej inwestycji przygotowało ARCHIT-STUDIO Święciński Architekci. Z ramienia Kółka Rolniczego projektem zarządzają ludzie z różnorodną praktyką zawodową: Małgorzata Tomkiewicz – prezes Kółka Rolniczego, córka długoletniego kierownika Kółka Jana Kasprzyka, Joanna Reczkowska emeryt, pracowała jako kierownik działu ekonomicznego, analityk finansowy, Katarzyna Reczkowska-Buryła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Równem i Piotr Węgrzyn – przedsiębiorca. Wspierają nas pozostali członkowie organizacji i mieszkańcy Łęk Dukielskich również ludzie o bogatej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, m.in. Elżbieta Ryczak, Mieczysław Delimata, Małgorzata Fiejdasz, Leszek Jastrzębski, Marta Bal, Leszek Białogłowicz, Sławomir Buczyński, Stanisław Buczyński, Maria Lągawa, Maria Węgrzyn, Andrzej Kędra, Marek Widziszewski, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Wilk, Łukasz Bałon, Stanisław Kmiecik, Józef Urban, Jan Zborowski, Michalina i Krzysztof Kasprzyk, Ryszard Soliński, Andrzej Mackoś, Piotr Belczyk, a także członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Marią Kołacz, Klub Sportowy „Zorza” i OSP Łęki Dukielskie oraz darczyńcy – mieszkańcy naszej wioski. Naszymi partnerami w realizacji inwestycji, poza Gminą Dukla z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem na czele i Ministerstwem, są także sponsorzy.

Dlaczego podjęliśmy się budowy Centrum Kulturalnego?

Projekt, który składa się z kilku etapów inwestycyjnych, ma na celu modernizację starych budynków po byłym SKR i zagospodarowanie terenu wokół nich. Poprzednie budynki były w bardzo złym stanie technicznym. Stowarzyszenie, działając w sferze kultury, widziało potrzebę ich odnowienia na potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury i tradycji oraz zwiększenia atrakcyjności naszej miejscowości i gminy. Centrum Kultury w Łękach Dukielskich jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, „wznoszoną na fundamentach tradycji i marzeń naszych dziadków o lepszych Łękach Dukielskich dla swych wnuków”, jak wspomniał dla „Nowego Podkarpacia” sołtys wsi Tomasz Węgrzyn.

Ponadto Łęki Dukielskie to chyba jedyna wioska w gminie Dukla, która nie ma Domu Ludowego. Nasza młodzież nie ma miejsca do kulturalnego spotkania, członkowie Koła Gospodyń mają pomieszczenie użyczone w budynku OSP o pow. 9m². Nie mają miejsca na szkolenia, kursy czy zwyczajne spotkanie się. Seniorzy również nie mają się gdzie spotkać.

Powstający obiekt będzie służył jako miejsce szerzenia kultury i pielęgnowania tradycji ludowej, historii i rozrywki dla obecnych i przyszłych pokoleń. Poprzedni, drewniany Dom Ludowy mieścił sale widowiskową, kuchnię, bibliotekę, wcześniej pocztę i Urząd Gminy (tzw. Prezydium Rady Narodowej), ale ustąpił i słusznie, miejsca Sali Widowiskowo-Sportowej, która służy naszym dzieciom i młodzieży głównie w ich rozwoju fizycznym, pogłębiania swoich sportowych zainteresowań i pasji.

Zaznaczyć też trzeba, że Łęczanie są społecznością bardzo aktywną i ambitną. W miejscowości działają prężnie stowarzyszenia i organizacje, które wykonują ciężką pracę na rzecz Łęk Dukielskich i regionu. Wśród nich Kółko Rolnicze odegrało w historii naszej miejscowości ogromną rolę: było zalążkiem i pierwszym źródłem myśli postępowych w Łękach.

Zostało założone w 1893 roku z inicjatywy księdza Leona Kruszyny z Kobylan i jest najstarszą organizację działającą na terenie naszej wioski. Na tej podstawie, grupa ludzi związanych z dawnym Kółkiem Rolniczym postanowiła kontynuować społeczne tradycje tej organizacji. Założyliśmy Stowarzyszenie – „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”, opracowaliśmy nowy statut, w którym wyznaczono cele działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zapewnienia różnorodności oraz podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, tradycji narodowej i regionalnej.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że budowane Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości, a nie tylko członkom Kółka Rolniczego. Ponadto nowy statut nie dopuszcza sprzedania budynków w razie likwidacji Kółka. W takiej sytuacji majątek Kółka staje się własnością wsi i służy działającym w niej organizacjom.

Początki były trudne; nawet był taki moment, kiedy losy Kółka ważyły się: być albo nie być. W przetrwaniu tych trudnych chwil pomogła grupa światłych ludzi, która dodała otuchy do walki o dalsze istnienie Kółka Rolniczego. I zaczęliśmy działać, stawiać sobie wysokie cele. W realizacji marzeń pomagała nam od początku pani Dorota Chilik – była radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego (5 kadencji), wiceprezes Prezydium Sejmiku i była dyrektor ARiMR w Warszawie, a obecnie wójt Gminy Miejsce Piastowe. Pani Dorota przygotowywała nas przez 2 lata ciężkiej, „papierkowej” pracy, abyśmy teraz mogli realizować wspólne dzieło budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kulturalno-Historyczno-Edukacyjnego w Łękach Dukielskich.

Podkreślić muszę również ofiarność i otwartość naszej łęckiej społeczności. Gdy zaplanujemy jakieś zadanie, a brakuje środków finansowych, ludzie otwierają swoje serca i wspomagają nas darowiznami, każdy wg swoich możliwości. Śmiało możemy powiedzieć, że 90 procent naszego społeczeństwa to ludzie pragnący rozwoju naszej wsi i nas wspomagający. Tylko maleńki margines działa przeciwko nam lub jest bierny. Ale tak już jest przy każdej inwestycji, że garstka mieszkańców boi się postępu i cywilizacji. Byli tacy co nie chcieli drogi, elektryczności, gazu, sieci wodociągowej, szkoły, a z przekazów wiem, że bali się nawet kominów i chcieli mieszkać w kurnej chacie. Teraz nie chcą domu kultury. Ale był to na szczęście zawsze mały margines ludzi.

Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców Łęk Dukielskich, ale także do wszystkich łęczan rozsianych po świecie, aby Ci co wspierali i wspierają nasze działania, nadal to robili, a Ci, którzy jeszcze się zastanawiają, do nas dołączyli. Bo nasze projekty to nie tylko mury, ale to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki zaangażowaniu, z własnej woli inwestują swój czas i wysiłek co przekłada się na sukces w osiąganiu celów.

Przyłącz się! I ty możesz tworzyć przyszłość!

„Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” w Łękach Dukielskich zrzesza obecnie 59 członków.

Katarzyna Reczkowska-Buryła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.