Zarząd Kółka Rolniczego zaprasza

   Drodzy Mieszkańcy Łęk Dukielskich!

Zarząd „Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” serdecznie zaprasza mieszkańców Łęk Dukielskich na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę „Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”, które odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 na placu Kółka Rolniczego.

Uroczystość została objęta patronatem TVP3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz „Nowego Podkarpacia”.

Łęki Dukielskie odwiedzi wówczas wielu zaproszonych gości i byłoby niezmiernie miło, gdyby społeczność łęcka towarzyszyła tak ważnej uroczystości. Po zakończonych uroczystościach, wieczorem, zgodnie z ludową tradycją zostanie zapalone wielkie sobótkowe ognisko, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich pleść będą wianki dla dziewcząt. W starej pieśni ludowej na Podkarpaciu śpiewano, że „Kto na sobótce nie będzie, Główka go boleć wciąż będzie”.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.