Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Sołtys wsi Łęki Dukielskie zaprasza wszystkich mieszkańców  na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu  7 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00
w salce w Szkole w Łękach Dukielskich.

Proponowany  porządek zebrania : 

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej do wyboru Rady Sołeckiej.
  5. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie głosowania.
  7. Wolne wnioski ,dyskusja.
  8. Zakończenie zebrania.

Sołtys
Małgorzata Tomkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.